+48 730 720 264 studio@domowaspizarnia.pl

Pierwsze w Kielcach Studio Kulinarne!

REGULAMIN
STUDIO KULINARNE DOMOWA SPIŻARNIA

Rozdział 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania usług świadczonych przez Studio Kulinarne Domowa Spiżarnia, zwanej w dalszej części Regulaminu „Studiem” lub „Organizatorem”, zlokalizowane w Kielcach przy ulicy Okrzei 5.
 2. Studio zarządzane jest przez firmę Studio Kulinarne Małgorzata Woźnicka-Bogdan, ul. Warszawska 161/223 25-547 Kielce, NIP: 6572824159,
  REGON 383553096.
 3. Osoba, która decyduje się na skorzystanie z usług (zwany dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Studio Kulinarne Małgorzata Woźnicka-Bogdan, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również przesłania informacji marketingowych przez Studio.
 4. Uczestnik wypełniający formularz rejestracyjny dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 6. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach organizowanych przez Studio jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Studio Domowa Spiżarnia organizuje warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i dzieci od 4 roku życia pod opieką osób dorosłych (warsztaty dla dzieci lub warsztaty rodzinne). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 8. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez organizatora.
 9. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim w opisie konkretnych warsztatów. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów (dostosowanie czasu trwania warsztatów do czasu przygotowania potraw).
 10. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty, które mogą wywołać u niektórych osób reakcje alergiczne. Osoby uczulone biorą udział w warsztatach na własną odpowiedzialność.
 11. Uczestnik jest zobowiązany poinformować organizatora o występujący u niego chorobach zakaźnych.
 12. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny i BHP.
 13. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone zarówno sobie, jak i innym uczestnikom w trakcie trwania warsztatów wynikające z nieprzestrzegania zasad BHP.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w zakresie potraw, o ile to nie zmienia charakteru i zakresu warsztatów.

Rozdział 2
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Uczestnik zapisuje się na warsztaty przez stronę internetową.
 2. Uczestnik kupuje bilet na uczestnictwo w danych warsztatach poprzez kliknięcie przycisku „zapisz się”, wypełnienie formularza oraz wniesienie opłaty w podanej wysokości.
 3. Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem platformy Przelewy24 (PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87,
  REGON 301345068″.
 4. Uczestnik, który dokonał zakupu miejsca na warsztaty zostaje poinformowany o tym drogą mailową.
 5. Jeśli uczestnik zapisze się na warsztaty i wybierze przelew tradycyjny jako formę płatności, to przysługują mu 2 dni robocze na zrealizowanie płatności. Po tym czasie rezerwacja miejsca zostanie anulowana.
 6. O uczestnictwie w warsztatach kulinarnych decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 7. Ceny warsztatów określane są przez organizatora i widnieją na stronie internetowej studia, poniżej ikony dotyczącej konkretnych warsztatów. Podane ceny są cenami brutto za bilet dla jednej osoby.
 8. Organizator ma prawo stosować rabaty.
 9. Uczestnictwo w warsztatach kulinarnych obejmuje zajęcia grupowe z prowadzącym, przepisy na potrawy, które będą przygotowywane w trakcie trwania warsztatów, artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania tych potraw, możliwość korzystania ze wszystkich sprzętów kulinarnych, fartuch na czas trwania warsztatów, kawa, herbata i woda.

Rozdział 3
REKLAMACJE, ODWOŁANIE WARSZTATÓW, REZYGNACJA

 1. Opłata wniesiona przez uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych.
 2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z miejsca na wykupione wcześniej warsztaty najpóźniej na 4 dni przed datą wybranych warsztatów i wtedy przysługuje mu zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty za warsztaty.
 4. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestnictwa w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w warsztatach za niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora telefonicznie bądź mailowo, nie później niż 1 dzień przed terminem warsztatów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przesunięcia warsztatów na inny termin. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu wpłaty za warsztaty w terminie 7 dni od daty poinformowania przez Uczestnika.
 6. Wszystkie pytania dotyczące warsztatów oraz ich reklamacji prosimy o kierowanie drogą mailową na adres studio@domowaspizarnia.pl. Wszelkie reklamacje zostaną rozstrzygnięte w ciągu 7 dni roboczych.

Rozdział 4
VOUCHERY

 1. Możliwe jest wykupienie przez Uczestnika vouchera upominkowego na dowolną kwotę. Vouchery do zakupienia znajdują się na stronie internetowej Studia.
 2. Po dokonaniu wpłaty za voucher, osoba kupująca otrzyma voucher w wersji elektronicznej na podany adres e-mail.
 3. Vouchery mogą być wykorzystywane na każde warsztaty oferowane na stronie internetowej.
 4. W przypadku warsztatów droższych niż wartość vouchera, uczestnik jest zobowiązany do dopłaty do wartości warsztatów.
 5. Różnica w cenie między warsztatami, a voucherem jest zwracana w formie nowego vouchera na pozostałą kwotę z możliwością wykorzystania go w naszym Sklepie Domowa Spiżarnia.
 6. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od momentu zakupu.
 7. Każdy voucher może być wykorzystany jeden raz.
 8. Posiadacz vouchera, aby wziąć udział w wybranych przez siebie warsztatach proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy, na co najmniej 4 dni przed datą wybranych warsztatów w celu zarezerwowania miejsca.
 9. Istnieje możliwość odbioru osobistego vouchera w wersji papierowej w kopercie po uprzednim uzgodnieniu tego telefonicznie.
 10. Vouchery prezentowe nie podlegają zwrotowi.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zarówno osób indywidualnych korzystających z warsztatów, jak również klientów biznesowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk i wykorzystywania zdjęć oraz filmów w swoich materiałach i administrowanych mediach społecznościowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Zmiany nie dotyczą Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

Dane kontaktowe Studia Kulinarnego Domowa Spiżarnia

 1. Adres:
  Studio Kulinarne Małgorzata Woźnicka-Bogdan
  ul. Okrzei 5,
  25-525 Kielce
 2. Adres e-mail:
  studio@domowaspizarnia.pl
 3. Numer telefonu:
  +48 730 720 264
 4. Numer rachunku bankowego mBank:
  28114020040000360283658120